Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności


Szanowni Klienci firmy Elfrodo oraz Państwo odwiedzający nasze strony internetowe: elfrodo.pl, suga-vida.pl, veg-eco.pl, blog.veg-eco.pl, dziękujemy serdecznie za Państwa zaufanie!

Ochrona Państwa danych osobowych, prywatności, a także przestrzeganie Państwa praw w kwestii gromadzenia, przetwarzania i rozprzestrzeniania danych osobowych to najwyższe priorytety naszej firmy. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Rozporządzenie to zapewni Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Przekazanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędna dla rejestracji w Sklepie, realizacji składanego zamówienia czy przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim jest całkowicie wykluczone.


1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Elfrodo Piotr Pulwicki z siedzibą w Plewiskach 62-064 przy ul. Wołczyńskiej 55 (dalej „My”,

„Elfrodo” albo „Firma”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.veg-eco.pl (dalej

“Sklep”).


2. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?


Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: biuro@elfrodo.pl, adres pocztowy: ul. Wołczyńska 55, 62-064 Plewiska lub dzwoniąc na nr: +48 697 333 111


3. Skąd mamy Twoje dane?


Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w naszym Sklepie, podczas składania zamówienia, po zapisaniu się na nasz Newsletter lub po dobrowolnym podaniu Twoich danych na jednej z naszych stron internetowych.


4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Elfrodo?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu oraz wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 

• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługi reklamacji;

• realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu;

• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i dostosowania go do potrzeb Klientów;

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji w Sklepie, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

• przesyłania na podany adres email zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter) lub innych produktów elektronicznych jak e-booki, raporty itp., których chęć otrzymania wyraziłeś pozostawiając nam swój adres email w formularzu;

• od czasu do czasu wysyłamy pocztą na podany przez Ciebie adres różne reklamy i informacje dotyczące produktów. Możesz w każdym momencie zażądać zaprzestania rozpowszechniania i korzystania z udostępnionych nam danych osobowych w celach reklamowych. W tym celu wystarczy kliknąć w specjalny link umieszczony w każdej wiadomości, którą od nas otrzymasz.


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.


Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Elfrodo, którym jest:

 

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.

wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszych stronach;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,

dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert handlowych;

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Elfrodo lub usług bądź towarów osób trzecich;

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie

przestrzegania zasad wewnętrznych Elfrodo oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania komentarzy, przeprowadzenia badań i analiz Elfrodo między innymi pod kątem funkcjonalności naszych stron oraz Sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Jeśli się na to zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu:

 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• umożliwienia dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.


5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?


Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 

• adres e-mail, hasło (w przypadku konta zwykłego) lub

• adres email, hasło, imię, nazwisko, telefon oraz adresie do wysyłki (w przypadku dokonania zamówienia w naszym sklepie z wybraniem opcji dostawy towaru). Możesz też podać nam dane firmy lub zarejestrować konto na dane firmowe.


Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług i towarów Elfrodo.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest

dobrowolne.


6. Jakie masz uprawnienia wobec Elfrodo w zakresie przetwarzanych danych?


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


W każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się loginem i hasłem w sklepie www.veg-eco.pl. Masz prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych po kliknięciu w swój adres email (już po zalogowaniu) lub klikając w adres https://veg-eco.pl/youraccount/. Jeśli zapomnisz swojego hasła, należy skorzystać ze specjalnej opcji przypominania hasła. Na stronie logowania do Sklepu znajdziesz następujący link: „Zapomniane hasło“. Po kliknięciu w ten link prosimy wprowadzić swój adres e-mail, z którego korzystasz w naszym Sklepie oraz nowe hasło, a  na podany adres odeślemy Ci link aktywacyjny do nowego hasła. Ten sposób weryfikacji jest pozbawiony ryzyka - nawet w przypadku gdy ktoś niepowołany próbuje uzyskać dostęp do Twoich danych - ponieważ link aktywacyjny do nowego hasła wysyłany jest na adres mailowy, do którego dostęp masz tylko Ty.Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Elfrodo; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?


Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Elfrodo, wykonują usługi transportowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane

osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszych stronach

robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.


9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.


W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Elfrodo zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Elfrodo polega na przetwarzaniu Twoich danych (również

w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,

w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


12. Zaufanie dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa


W naszym sklepie podczas transferu danych posługujemy się systemem bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z 2048-bitowym szyfrem. Technika ta gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i jest stosowana np. przez banki w celu zapewnienia ochrony danych w bankowości elektronicznej. Wszystkie oferowane przez nas sposoby płatności są chronione przez zabezpieczenia o wyżej wymienionych standardach bezpieczeństwa. Państwa dane zostały przekazywane są w postaci kodu, co można rozpoznać dzięki symbolowi klucza lub zamka na pasku przeglądarki internetowej.


image

Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych przekazywanych w formularzach internetowych na niektórych naszych stronach, wykorzystujemy rozwiązanie reCAPTCHA firmy Google Inc. System ten umożliwia rozpoznanie czy dane zostały wprowadzone przez człowieka czy też jest to nadużycie spowodowane automatycznym skryptem. System reCAPTCHA opiera się na przekazanym adresie IP użytkownika lub innych danych wymaganych do przeprowadzenia procesu weryfikacji. Zgromadzone dane podlegają regulacjom prawnym Google dotyczącym ochrony danych. Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez firmę Google znajdziesz pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.


13. Bezpiecznie z Elfrodo


Nasza gwarancja bezpieczeństwa:

Nasz Sklep internetowy, który oparty jest na standardzie Secure Socket Layer (SSL), koduje podczas zamówienia dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, dane bankowe i numer karty kredytowej. Szyfr SSL jest obsługiwany przez większość przeglądarek. Państwa dane są przekazywane na nasz serwer w postaci kodu nieczytelnego dla osób trzecich.

W trakcie całej naszej działalności nigdy nie doszło do szkód klientów firmy Elfrodo powstałych na skutek nielegalnego korzystania z informacji bankowych lub kart kredytowych. Jeżeli jednak w trakcie zakupów w naszym sklepie miałaby miejsce taka sytuacja i powstałyby szkody finansowe, instytucje wydające karty kredytowe zazwyczaj rekompensują straty w przypadku każdej kwoty, która przekracza 200 PLN. Jeżeli Państwa bank odmówi rekompensaty szkód, nasza firma posiada gwarancję na transakcje wykonywane z wykorzystaniem certyfikatu SSL do kwoty 30 000 zł. Warunkiem jest jednak natychmiastowe zgłoszenie powstałej szkody bankowi lub instytucji wydającej kartę kredytową.


14. Wykorzystanie plików cookies i innych technologii


Pliki cookies to alfanumeryczne znaki, które za pośrednictwem przeglądarki są przekazywane na twardy dysk komputera. Większość procesów w handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów.


Po zalogowaniu się (loginem i hasłem) na naszej stronie tworzona jest tak zwana sesja cookies, dzięki której są Państwo identyfikowani w trakcie wizyty. Po wylogowaniu ze sklepu dane sesji cookies są automatycznie usuwane.


Podczas wizyty w Sklepie powstają także trwałe pliki cookies, które są zapisywane na twardym dysku komputera. Dzięki temu system zapamiętuje zawartość koszyka w trakcie zakupów i w przypadku następnej wizyty na naszej stronie. Służy to także uniknięciu nadużyć takich jak tworzenie podwójnych kont. Dzięki cookies zapamiętywane są także wyniki wyszukiwania, które umożliwiają szybkie podpowiedzi. Ponadto w naszym sklepie mobilnym cookies służą do tego, aby powitać Państwa na naszej stronie głównej, pokazać zamówienia złożone w ciągu ostatnich 7 dni oraz ich status. Umożliwiają również zapamiętanie loginu i hasła wpisywanych w pola rejestracji.


Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są zapisywane za ich pośrednictwem. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.


Przy pomocy ustawień przeglądarki można dezaktywować zapisywanie plików cookies, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub też zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera. Prosimy jednak pamiętać, iż korzystanie z usług Elfrodo może być częściowo lub całkowicie niemożliwe, jeśli niektóre z plików cookies będą zablokowane. Więcej informacji na temat ustawień plików cookies znaleźć można w tematach pomocy przeglądarki internetowej.


 


Akceptuję politykę cookies, a przez to gromadzenie i wykorzystywanie danych o zachowaniach konsumenckich. Wyrażam również zgodę na zachowanie plików cookies po zakończeniu sesji oraz na ich przywrócenie w czasie kolejnej wizyty w sklepie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może zostać odwołana ze skutkiem na przyszłość, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. 


 15. Analizy internetowe

 

Google Analytics

Nasze strony wykorzystują Google Analytics, narzędzie do analiz internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików tekstowych cookies, zapisanych na twardym dysku komputera, do przeprowadzania analiz korzystania ze stron internetowych. Informacje generowane przez cookies są przekazywane na amerykański serwer Google i tam zapisywane. Dzięki aktywacji narzędzia IPAnonymisierung, adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, które wspólnie podpisały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany i dopiero w takiej formie przekazywany na serwer Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer Google i tam skracany. Gromadzone dane są wykorzystywane do analizy zachowań konsumenckich na stronach internetowych i tworzenia raportów o tych zachowaniach. Informacje o adresie IP nie są łączone z innymi danymi o użytkowniku zebranymi przez Google. Przy pomocy ustawień przeglądarki można dezaktywować zapisywanie plików cookies. Należy pamiętać jednak, że w takim wypadku funkcje strony nie są w pełni wykorzystywane. W razie braku zgody na wykorzystanie danych przez Google Analytics pobierz wtyczkę do przeglądarki, klikając tutaj.

Facebook

Nasze strony wykorzystują narzędzie komunikacyjne Website Custom Tool sieci społecznościowej Facebook. Podczas odwiedzin naszej strony nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerami Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziliście Państwo naszą stronę z danym adresem IP. Dzięki temu Facebook może przyporządkować Państwa wizytę do konta użytkownika. W ten sposób uzyskane informacje możemy wykorzystać do lepszego dostosowania reklam poprzez Facebook Ads. Więcej informacji dotyczących zbierania i wykorzystywania zebranych informacji przez Facebooka oraz Państwa praw z tym związanych i możliwości ochrony Państwa prywatności, znajdziecie na stronie Facebook pt. Zasady dotyczące danych, którą można zobaczyć, klikając tutaj. Jeśli nie chcecie Państwo korzystać z Facebook Custom Audiences, możecie z tego zrezygnować, wchodząc tutaj.

Ogłoszenia Google

Nasza strona wykorzystuje narzędzie Google Remarketing firmy Google służące do wyświetlania ogłoszeń w internecie. W trakcie odwiedzin na naszej stronie informacje o Państwa zwyczajach internetowych są gromadzone i zapisywane w anonimowej formie dzięki plikom cookies. Na bazie tych plików inni oferenci, w tym Google, wyświetlają reklamy w internecie. Możecie Państwo dezaktywować ten sposób korzystania z plików cookies, klikając na ten link: Google.

Więcej informacji na temat technologii Google znajdziecie Państwo tutaj Ochrona danych osobowych Google.

16. Prawo do informacji

Masz prawo do uzyskania nieodpłatnej pisemnej informacji dotyczącej Twoich danych osobowych zapisanych w bazie firmy Elfrodo. Po udzieleniu Ci informacji możemy niezwłocznie wprowadzić niezbędne poprawki, blokady lub też usunąć Twoje dane, o ile jest to zgodne z obowiązującym prawem. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w pkt. 2.


17. Ochrona danych w firmie

Elfrodo przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, a także wewnętrznych przepisów w tej kwestii. Elfrodo zatrudnia osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.

Wszyscy pracownicy firmy zobowiązali się pisemnie do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych. Oprócz tego pracownicy firmy są regularnie szkoleni w tym zakresie.

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie