Regulamin Akcji Promocyjnej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNYCH W SERWISIE FACEBOOK


 1. Każda akcja promocyjna w serwisie Facebook organizowana jest przez firmę Elfrodo Piotr Pulwicki, ul. Sikorskiego 18, 61-535 Poznań z siedzibą przy ul. Wołczyńskiej 55, 60-003 w Plewiskach, NIP: 9720496212, REGON: 639661362, zwanej dalej Organizatorem i objęta jest indywidualnymi warunkami ujętymi w poście opisującym promocję.

 2. Aby móc wziąć udział w akcji promocyjnej Organizatora niezbędne jest posiadanie aktywnego profilu osobistego w serwisie Facebook.

 3. Data rozpoczęcia oraz zakończenia każdej akcji promocyjnej określona jest w jej indywidualnych warunkach.

 4. W konkursie mogą brać osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 5. Z akcji promocyjnych wyłączone są osoby z najbliższej rodziny Organizatora.

 6. O wyborze zwycięzców akcji promocyjnej przeważnie decydować będzie kolejność spełnienia warunków akcji, chyba że w warunkach ustalono inaczej.

 7. Nagrody dla zwycięzców akcji promocyjnej określone są zawsze w warunkach akcji.

 8. Organizator zastrzega, że nie można przekazywać nagród na rzecz osób trzecich oraz wymienić nagrody na jej równowartość pieniężną.

 9. Produkty objęte rabatem lub promocją można zakupić w maksymalnej ilości wynoszącej 5 szt (z jednego rodzaju), chyb że z warunków konkretnej promocji wynika inaczej.

 10. Regulamin konkursu dostępny jest zawsze na fanpage’u Organizatora pod linkiem https://www.veg-eco.pl/news/n/108/Regulamin-Akcji-Promocyjnej

 11. Warunki reklamacji oraz zwrotów opisane zostały na stronie sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://veg-eco.pl/news/n/72/Reklamacje-i-zwroty

 12. Gromadzenie przez Organizatora danych jest szczegółowo opisane w zakładce Polityka Prywatności u dołu strony www.elfrodo.pl

 13. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 14. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.com ani z nim związana.

 15. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie